top of page
Bio-Life Kvalitetskontroll

KVALITETSKONTROLL

Alle Bio-Life produkter gjennomgår ekstremt nøye testing for å forsikre trygghet, effektivitet og styrke. 

Kvalitetskontroll test

Bio-Life er et av de mest tillitsvekkende navn innenfor naturprodukt industrien i Norge. Dette mye på grunn av at vi trofast følger den høye standarden som ga vårt navn et kvalitets stempel helt fra begynnelsen av. vi benytter ny teknologi blandet med topp kvalitet og kliniske studier av ingrediensene. Vår kvalitets forsikrings avdeling tester gjennomført for styrke, forurensinger og sikkerhet hver eneste ingrediens i våre produkter har lange studier bak seg for å forsikre trygghet og effektivitet.

Bio-Life produkt analysering

Vi innretter oss etter krav fra følgende helse organisasjoner:

  • The European Union (EU)

  • The United States Food and Drug Administration (FDA)

  • World Health Organization (WHO)

  • The United States Department of Agriculture (USDA)

  • Kosher

  • Halal

Bio-Life produkter er produsert basert på følgende prinsipper som vil være vår standard også i fremtiden:

  • GMP standert produksjons lokaler og produksjons regler som blir tested regelmessig av uavengig GMP firma.

  • Hvert enkelt produkt blir testet for sikkerhet og at tde opptyller USDA regler.

  • Hvert produkt gjennomgår streng kvalitetskontrol for å forsikre at alle nødvendige kvalitets krav er møtt.

bottom of page